Stilguide.

Detta är en stilguide för Kungliga bibliotekets digitala tjänster. Stilguiden består av en samling riktlinjer och exempel som är tänkta att underlätta gränssnittsutvecklingen på KB.

Källkoden är öppen och finns tillgänglig på GitHub.

Logotyp

KB har tre olika logotyper; en kombinerad logotyp med ikon och text, en logotyp enbart i text och en med enbart ikon.

Ladda ner logotyper .zip

Felaktig användning

Nedan presenteras några exempel på felaktigt användande av KBs logotyper.

Felaktig användning, kombinerade logotyper

Kombinera inte de olika logotyperna.

Felaktig användning, roterad logotyp

Rotera aldrig logotyperna.

Felaktig användning, otillåtet färgval

Byt inte färg.

Felaktig användning, avvikande bakgrundsfärg

Byt inte bakgrundsfärg.

Felaktig användning, sänkt opacitet

Sänk inte opaciteten.

Färger

Använd KB's färgpalett. Behöver tjänsten egna färger glöm ej att de måste vara anpassade för webben och kontrastrika ur tillgänglighetsaspekt.

Färgkontrasten för text och interaktiva element ska följa W3C's standard.

Primärfärger

Svart $kb-primary-black #000000 R0 G0 B0
Vit $kb-primary-white #FFFFFF R255 G255 B255
Grå $kb-primary-grey #F9F9F9 R249 G249 B249
Grön $kb-primary-green #B1D18B R177 G209 B139
Rosa $kb-primary-pink #FD6B8E R253 G107 B142
Blå $kb-primary-blue #65C6FD R101 G198 B253
Orange $kb-primary-orange #F7A07B R247 G160 B123

Kungliga biblioteket har fyra klara, positiva färger. På kb.se används färgerna för att påvisa funktionalitet och uppmärksamma viktig info. Exempel på grafiska element som kan färgsättas: bakgrunder, interaktionselement och ikoner. Färgerna har alltså begränsad dekorativ funktion.

Utöver dessa färgerna används även svart, vitt och grå för att lyfta information.

Sekundärfärger

Turkos $kb-secondary-turquoise #058194 R5 G129 B148
Blå $kb-secondary-blue #236FC8 R35 G111 B200
Grå $kb-secondary-grey #707070 R112 G112 B112

Turkos eller Blå kan till fördel användas som länkfärg. Grå gör sig lämplig till etiketter och rubriker.

Signalfärger

Signalfärgerna används huvudsakligen vid validering av formulär eller vid dialogrutor.

Röd $kb-signal-red #D1333A R209 G51 B58
Gul $kb-signal-yellow #F4B54F R244 G181 B79
Grön $kb-signal-green #01C281 R1 G194 B129

Typografi

Inom KBs digitala, grafiska profil förekommer tre typsnitt - Sentinel, Roboto och Open Sans. För rubriker och ingress används i första hand Sentinel och kombineras med antingen Roboto eller Open Sans. Genom att använda typsnitten konsekvent genom hela vår identitet skapar vi igenkänning.

Rubriker

Använd rubriker kontinuerligt för att skapa en tydlig hierarki. Huvudrubriken ska tydligt beskriva sidans innehåll och innefatta de viktigaste nyckelorden och sökorden. Den bör inte vara för lång. Använd bara en huvudrubrik per sida. 

Typgrad sätts i rem där rekommenderad storlek i roten är 16px. 

Rubriksnivå h1

SENTINEL semibold, 4.125rem

Rubriksnivå h2

SENTINEL semibold, 2.375rem

Rubriksnivå h3

SENTINEL semibold, 1.5rem

Rubriksnivå h4

SENTINEL semibold, 1.25rem

Ingress

Ingressens uppgift är att sammanfatta sidans innehåll. Lyft därför fram sidans centrala delar och överskrid inte ingressens längd till mer än sex rader.

I början av 1860-talet drabbades borgerskapet i Sverige av "cartoma- ni" — alla ville ha ett carte-de-visite att lämna över på fester, luncher och middagsbjudningar.

SENTINEL medium, 1.5625rem

Brödtext

Använd någon av sans-seriferna Roboto eller Open Sans för brödtext. Rekommenderad teckengrad 1rem och radavstånd kan med fördel deklareras med line-height: calc(1ex / 0.32);

Den svenska deckargenren har nått exempellösa försäljningsframgångar såväl nationellt som internationellt. I mordens marknad: Litteratursociologiska studier i det tidigare 2000-talets svenska kriminallitteratur granskar Karl Berglund och dess utveckling på den svenska bokmarknaden.

ROBOTO regular, 1rem

Länkar

Länkar är centralt för att skapa en bra användarupplevelse. Visa vart en länk leder någonstans även när länken är lyft ur sitt sammanhang. Detta är extra viktigt för personer som använder olika hjälpmedel, som till exempel skärmläsare, eftersom de kan välja att navigera genom att enbart läsa upp länkarna. 

Gör det uppenbart för användaren att en länk just är en länk, genom att skilja ut den grafiskt från övrigt innehåll.

Listor & tabeller

Listor används för att strukturera upp innehåll. Det finns tre varianter av listor: oordnade, ordnade och definitionslistor.

Använd tabeller om syftet är att presentera data.

Oordnad

Oordnade listor (ul) används då inbördes ordning inte är av större vikt, exempelvis vid en lista med länkar.

 • Listelement 1
 • Listelement 2
 • Listelement 3
 • Listelement 4
  • Listelement 4.1
 • Listelement 5
  • Listelement 5.1
  • Listelement 5.2
 • Listelement 6

Ordnad

Använd ordnade listor (ol) när punkterna behöver komma i en viss ordning, exempelvis vid instruktioner.

 1. Listelement 1
 2. Listelement 2
 3. Listelement 3
 4. Listelement 4
  1. Listelement 4.1
 5. Listelement 5
  1. Listelement 5.1
  2. Listelement 5.2
 6. Listelement 6

Definitionslista

En definitionslista (dl) används för att förklara olika begrepp.

Rubrik
Listelement
Rubrik
Listelement
Rubrik
Listelement

Tabell

Välj mellan linjerad och randig tabell. Kolumner som består av enbart numeriska värden kan med fördel högerställas för att öka läsbarheten.

Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5
Rad 1 Cell Cell Cell Cell
Rad 2 Cell Cell Cell Cell
Rad 3 Cell Cell Cell Cell
Rad 4 Cell Cell Cell Cell
Rad 5 Cell Cell Cell Cell

Randig tabell

Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5
Rad 1 Cell Cell Cell Cell
Rad 2 Cell Cell Cell Cell
Rad 3 Cell Cell Cell Cell
Rad 4 Cell Cell Cell Cell
Rad 5 Cell Cell Cell Cell

Formulär

Använda korrekt formulärstyp för att underlätta inmatning och minimera extra handpåläggning.

Etiketter

Alla formulärfält ska beskrivas med etikett. Etiketter ska vara linjerande ovanför sitt formulärfältet. Texten ska vara kort, kärnfull och tydlig. Kolon (:) ska inte användas på slutet. Göm inte etiketter såtillvida inte kontext och övrigt innehåll gör etiketten onödig.

Formulärfält

Gör fältens bredd proportionerligt till den information som ska fyllas i. Se till att informationen som fylls i får plats i fältet. Se till att användaren kan fylla i den information som behövs även på mindre skärmstorlekar. Sätt alltid formulärfälten till 100% bredd för mindre skärmstorlekar.

Fältgrupper

Använd fältgrupper (fieldsets) för att gruppera formulär. Det första elementet i en fältgrupp måste vara ett legend-element som beskriver gruppen.

Kontaktuppgifter

Hjälptexter

Använd hjälptexter för att förklara vad som ska fyllas i fältet om det inte är självklart.

Placera hjälptexten under fältet. Undvik att använda platshållare inuti formulärfälten eftersom dessa försvinner direkt när användaren skriver in information i fältet.

Obligatoriska fält

Fråga bara om den information som verkligen behövs. Om du frågar om information som är valfri så bör fältet markeras med (valfri). Markera inte obligatoriska fält med asterix (*).

Validering

Förse användaren med värdefull information om inmatningen misslyckas. Markera fältet som felaktigt och presentera förtydligande information vid behov.

Radioknappar

Använd radioknappar när användaren ska kunna välja ett alternativ från en lista.

Kryssrutor

Använd kryssrutor när användarens ska kunna välja på/av för ett enskilt alternativ eller flera alternativ i en lista.

Knappar

Knappar används för att verkställa en handling. Knappen måste ha någon typ av fokusläge för att följa tillgänglighetsstandarder. Texten på en knapp ska vara kort och beskriva handlingen som knappen utför.

Nedan presenteras några exempel på olika form- och färgkombinationer.

Testa att interagera med knapparna för att se hur de ser ut i olika lägen.

Rektangulära

De rektangulära knapparna har en mindre rundning på hörnen.

ROBOTO bold, versaler, 0.875rem

Inverterade

De inverterade knapparna har sin färg som ram istället för bakgrund.

ROBOTO bold, versaler, 0.875rem

Rundade

Rundade knappar anses ge ett mer vänligt intryck, men kan samtidigt vara svårare att linjera med övrigt innehåll. Välj efter behov och användningsområde.

ROBOTO bold, versaler, 0.875rem

Färgade

Om du ska använda våra olika färger för knappar, se till att texten ger tillräcklig kontrast mot bakgrunden.

Alla våra färger finns som modifierare om man använder vårat stilpaket.

.btn-kb-primary-pink
.btn-kb-secondary-turquoise

Textknappar

Knappar utan bakgrundsfärg eller ram kan användas som kontrast för att framhäva CTA (Call to Action). Textknappar kan också användas när användaren erbjuds flera val där inget är mer lämpligt än det andra.

ROBOTO bold, versaler, 0.875rem

I formulär

Tillämpa tillräckligt med visuell skillnad mellan formulärets olika knappar för att minska risken för felanvändning.

Bilder & ikoner

Inom KBs stilguide ryms två ikonbibliotek och de bör användas separat. KBs egna ikonbibliotek KBico finns tillgängligt både som font och vektorgrafik. Även om ikoner kan uppfattas som självförklarande så bör de kompletteras med text.

KBico

Kungliga bibliotekets egna ikonbibliotek - KBico består av 53st ikoner, varav två versioner av vår logotyp. Biblioteket finns tillgängligt som såväl webfont som vektorgrafik.

Ladda ner kbico .zip

kb-logo-text
menu
kb-logo
more
search
check
add
close
exclamation
info
question
services
linkedin
finger-right
alarm
circle-arrow-right
chat
bookmark
push-pin-off
push-pin-on
internet
torch
circle-arrow-down
analytics
rss
thumb-down
thumb-up
epub
subscribe
clock
circle-arrow-up
map-pin
filter
mp3
pdf
xls
doc
calendar
collections
download
facebook
link
mail
new_window
news
pdf1
phone
quote
tags
twitter
eye
finger-up
mouth

Bootstrap Icons

Besök Bootstrap för exempel och implementation av ikonbiblioteket.

Skyltar

Använd skyltar om syftet är att lyfta fram ett specifikt budskap.

Uppmärksamhet
$kb-primary-orange
Åsikt
$kb-primary-green, $kb-primary-pink

Bilder

Använd textbeskrivning (oftast attributet alt) så att innehållet förmedlas även för den som inte kan se bilden. Det innebär oftast en kort beskrivning av motivet – eller av funktionen i de fall bilden används exempelvis som symbol på en knapp.

Det är även rekommenderat att använda bildtext i anslutning till bilden. Det kan exempelvis röra sig om kompletterande uppgifter såsom upphovsuppgifter och datering.

Codex Gigas - Djävulsbibeln fotograferad liggandes från sidan.

Codex Gigas

Layout

Grundbulten i visuell design stavas hierarki.

En effektiv och tydlig visuell hierarki hjälper användaren både att ta till sig information och att förstå tjänstens olika funktioner. Några av den visuella hierarkins byggstenar är:

Storlek
Användare hittar större objekt lättare.
Färg
Klara färger drar generellt till sig mer uppmärksamhet.
Kontrast
Stora kontrastskillnader drar ögonen till sig.
Närhet
Objekt som är placerade nära varandra upplevs tillhöra varandra.
Whitespace
Ju mer utrymme ett objekt får desto mer står det ut.

Sidhuvud

Använd KBs logotyp följt av tjänstens namn. Namnet skrivs med den sans-serif som i övrigt används i tjänsten.

Exempel på Kungliga bibliotekets sidhuvud, vitt på svart.
Exempel på Kungliga bibliotekets sidhuvud, svart på vitt.

Sidfot

Använd sidfot då det finns behov av att signalera tjänstens avsändare och samt länka till övriga resurser.

Exempel på Kungliga bibliotekets sidfot, vitt på svart.
Exempel på Kungliga bibliotekets sidfot, svart på vitt.

Som regel länkar KB till tjänstens tillgänglighetsredogörelse från sidfoten.

Tillgänglighet

Kungliga biblioteket arbetar med att tillgängliggöra digitala tjänster och system. Vi strävar efter att våra webbplatser och digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av användare, samt uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 AA.

Myndigheten för digital förvaltning ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag.

Tillgänglighetsredogörelse

Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska alla offentliga aktörer regelbundet publicera en eller flera tillgänglighetsredogörelser för sina webbplatser och mobila applikationer.

Länk tillgänglighetsredogörelse publiceras i tjänstens sidfot.

Resurser

Stilpaket

Som ett komplement till stilguiden finns även Kungbib/styles, ett stilpaket med bilder, ikoner och en stilmall som bygger på Bootstrap 5.

Paketet riktar sig till den som vill ha en stabil utgångspunkt för sin tjänstedesign, och kommer med både paketerade CSS-filer och opaketerade Sass-filer.

Webbläsarstöd

Läs om webbläsarstöd hos Bootstrap.

Om du behöver utveckla med stöd för andra browsers så kan du fortfarande implementera designmönster från stilguiden på egen hand, men vi rekommenderar att du inte använder dig av det färdiga paketet.

Installation

$ npm install kungbib-styles

Alternativt (specifik version)

$ npm install kungbib-styles#2.0.0

Alternativt

Färdig CSS-fil

Om du inte har behov av att anpassa stilmallens grundvariabler så kan du använda theme.css rakt av. Du hittar den under lib/css i det nedladdade paketet. Lägg den i ditt projekt och lägg till följande rad under <head> i din HTML.

<link rel="stylesheet" href="theme.css">

Sass-filer

Om ditt projekt behöver större möjlighet för anpassning rekommenderas att du istället använder dig av våra Sass-filer och kompilerar dessa själv tillsammans med Bootstrap. Då får du tillgång till samtliga variabler från både Bootstrap och vårat tema.

Du bör sedan skapa en egen samlingsfil i ditt eget projekt där du importerar Bootstrap och våran samlingsfil theme.scss från mappen lib/scss.

Exempel på samlingsfil

// The order of these imports are important.

@import 'variables';                      // Own variables for this site
@import '../../node_modules/kungbib-styles/lib/scss/variables'; // Kungbib-styles variables
@import '../../node_modules/bootstrap/scss/bootstrap';     // Bootstrap import
@import '../../node_modules/kungbib-styles/lib/scss/styles';  // Kungbib-styles styles
@import url("https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.3.0/font/bootstrap-icons.css");

// Project specific styles following
// Any bootstrap variables should be imported before importing bootstrap package
@import "fonts";
...

Användning

Bootstrap 5 innehåller ett stort antal komponenter och hjälpklasser, och som grundregel kan man konsultera dess dokumentation för själva användningen av dessa. Detta avsnitt hanterar de ytterligare hjälpmedel som är implementerade i vårat egna tema.

Färgklasser

Text och bakgrunder kan enkelt färgas genom att använda .bg-* eller .text-* där * byts mot variabelnamnet (se färger).


.bg-kb-primary-green ger en bakgrundsfärg enligt variabeln $kb-primary-green:

Exempel på färgad panel

.text-kb-secondary-turquoise ger en textfärg enligt variabeln $kb-secondary-turquoise:

Exempel på färgad text